Suport tècnic a usuaris

Suport tècnic on site a usuaris

Fitxa tècnica

Client: Entitat esportiva/cultural

Àmbit: Català

Sector: Indústria

Servei vinculat: Field Services

Solució vinculada: Suport Tècnic Usuaris

Activitats

 • Assessorament: sobre l’arquitectura, generació i funcionament de sistemes i equipament eficaç, per ajudar a definir i executar un entorn optimitzat.
 • Ajuda en la planificació i preparació: d’actualitzacions de hardware i software per assegurar el seu correcte manteniment.
 • Comprovació: sobre l’estat dels sistemes i equips, incloent la seguretat, la configuració, especificacions i processos.
 • Analitzar la capacitat i el rendiment: per assegurar un alt rendiment i eficàcia operativa al lloc de treball, comunicant problemes com puntes de rendiment i sostres de capacitat.
 • Revisió activa: d’alertes per assegurar unes operacions eficients i identificar tendències.
 • Eficàcia operativa: de l’entorn i les necessitats del lloc de treball, proporcionant bones pràctiques per a la seva configuració i optimització.

Dimensionament del servei prestat

 • Més de 120 ubicacions i 500 usuaris

 • Equips i dispositius

  • Docking Station
  • Escàner de mà
  • Signatura digital
  • Impressora raig de tinta
  • Impressora làser
  • Impressora multifunció
  • IPad
  • Quiosc informatiu
  • Low profile
  • MacBook
  • Monitors i pantalles
  • PC sobretaula
  • PC portàtil
  • Plotter
  • Point of Sale (POS)
  • Servidor
  • Surface
  • Tablet
  • Tower
  • Videoconferència

Vols més informació?

Comença el teu projecte amb nosaltres