Contact center

Servei d’atenció remota a usuari

Fitxa tècnica

Client: Administració Pública

Àmbit: Català

Sector: Administracions Públiques

Servei vinculat: Field Services

Solució vinculada: Contact Center

Activitats

 • SPOC: Single Point of Contact.
 • Suport Call Center: adreçat a primer i segon nivell.
 • Proposta cita: tècnic de camp.
 • “AgendaWeb”.
 • Incidències: recepció, gestió, assignació, seguiment, escalat i control d’incidents.
 • Proactivitat: davant incidents pendents.
 • Tancament/franqueig: d’incidents.
 • Millora satisfacció: enquesta de satisfacció d’usuaris.
 • Control: serveis de reporting.
 • Gestió: de reclamacions.
 • Control: d’inventari.

Dimensionament del servei prestat

 • Indicadors i KPI's

  • Resolució primera trucada: 75% dels problemes resolts durant la primera trucada
  • Temps resposta: 95% dins dels primers 15 segons
  • Satisfacció del client: 90% de les trucades client satisfet
  • Taxa d'abandonament: 4,5% de les trucades cancel·lades o acabades abans de la resolució
  • Temps mitjà de conversa: 324 segons
 • Més de 75 edificis i centres de treball

  • Aparcaments
  • Centres de control
  • Dipòsits
  • Estacions
  • Mobilitat
  • Parcs

Vols més informació?

Comença el teu projecte amb nosaltres