Instal·lació i remodelació d’oficines

Instal·lació de la infraestructura ITC per a oficines bancàries

Fitxa tècnica

Client: Entitat financera líder en el seu sector

Àmbit: Nacional

Sector: Banca

Servei vinculat: Field Services

Solució vinculada: Instal·lació i Remodelació d’oficines

Activitats

 • Revisió i replantejament: previ a la instal•lació d’acord amb els plànols de detall.
 • Recepció i inventari: del material a instal•lar, notificant el seu estat.
 • Trasllat i integració: de tot l’equipament a la seva ubicació i llocs de treball.
 • Muntatge i instal·lació: dels equips d’acord amb la distribució establerta.
 • Execució test de funcionament: verificar configuració, comprovar estat i navegació.
 • Instal·lació: màrqueting dinàmic i equipament associat (pantalles, Pc’s, sistemes de control, etc.).
 • Recollida material sobrant: tant excedent d’equips com a material per reciclar.
 • Suport a la posada en marxa: a més del suport continuat per a l’atenció d’incidències i/o consultes.

Dimensionament del servei prestat

 • Més de 340 oficines

 • Més de 30.000 dispositius

 • Més de 1.360 dies de traball tècnic

 • Equips i dispositius

  • Audio i videoconferència
  • Dispositius de reciclador
  • Escàner
  • Impressores financeres
  • Impressores multifuncionals i color
  • Lector d'empremta
  • Lector de targeta i xecs
  • Lector de codi de barres
  • Màrqueting dinàmic
  • Moble de targetes
  • Pantalles
  • Panell Led
  • Projector presentacions
  • Llocs de treball
  • Lloc de caixa
  • Xarxa d'Àrea Local (LAN)
  • Xarxa d'Àrea Àmplia (WAN)
  • Smart PC
  • SmartPhone
  • Surface
  • Team Room
  • Telefonía

Vols més informació?

Comença el teu projecte amb nosaltres