Gestió del lloc de treball per a oficines bancàries

Fitxa tècnica

Client: Entitat financera líder en el seu sector

Àmbit: Nacional

Sector: Banca

Servei vinculat: Field Services

Solució vinculada: Manteniment Lloc de Treball

Activitats

 • Realització: de les activitats necessàries, per a la solució d’incidències i problemes.
 • Substitució: de l’equip avariat, si fos necessari la seva retirada per a la seva reparació.
 • Suport presencial: a tècnics de terceres companyies per a la resolució d’incidències compartides o d’abast indeterminat.
 • Formació bàsica a l’usuari: sobre l’equipament i aplicacions corporatives objecte del servei a nivell operatiu.
 • Reporting: reportar intervencions realitzades i solucions aportades per al correcte seguiment del servei.
 • Restaurar: la configuració bàsica d’equips que permeti a continuació la resolució de la incidència/petició del servei per l’equip o unitat de servei de gestió remota.
 • Cerca: de punts de millora i optimització del servei, d’acord amb els objectius definits pel servei.
 • Proactivitat: en la resolució d’incidents pendents.
 • Tancament/franqueig: d’incidents.
 • Avaluació nivell de satisfacció: enquesta de satisfacció d’usuaris.
 • Serveis de reporting.
 • Gestió de reclamacions.
 • Control d’inventari

Dimensionament del servei prestat

 • Més de 4.500 oficines/centres de treball

 • Més de 96.000 intervencions a l'any

 • Més de 73.000 equips

  • Actualitzador de llibretes
  • Comptadora
  • Destructora documents
  • Duplicador de ports
  • Escàner
  • Fax
  • Fotocopiadora
  • Impressora financera
  • Impressora multifunció
  • Quiosc informatiu
  • Lector de xecs
  • Lector de codi de barres
  • Monitor i pantalla
  • Ordinador sobretaula
  • Ordinador portàtil
  • Projector
  • Tablet
  • Teclat multifunció
  • Smart PC
  • Switch
  • Verificadors
  • Videoprojector
  • Video Wall

Vols més informació?

Comença el teu projecte amb nosaltres