Serveis prestats

assistència tècnica maquinari/programari

Assistència tècnica a petició de l’usuari per tal de solucionar les avaries Hard/Soft que es presentin en qualsevol dels ordinadors personals i elements associats, que impedeixin el seu correcte funcionament, tant dels components integrats com d’aquells accessoris o elements opcionals que complementin la seva funcionalitat.

inspecció i posada a punt d'equips

Inspecció i posada a punt dels equips, així com l’aplicació de modificacions, que decidides pels departaments tècnics dels fabricants de cada equip, tinguin com a objectiu corregir els errors i defectes de funcionament d’origen.

reemplaçar equips

Gestió de garanties i reemplaçaments dels equips.

Vols més informació?

Comença el teu projecte amb nosaltres