Serveis prestats

Assistència tècnica infraestructura IoT

Assistència tècnica a petició de l’usuari per tal de solucionar les avaries Hard/Softque es presentin en qualsevol infraestructura IoT (instrumentació, actuadors, sensors, xarxa de control, xarxa supervisió, xarxa d’operació i xarxa de comunicacions) que impedeixin el seu correcte funcionament, tant dels components integrats com d’aquells accessoris o elements opcionals que complementin la seva funcionalitat.

Vols més informació?

Comença el teu projecte amb nosaltres